Ostame:

  • Virnastatud võsa
  • Raiejäätmeid
  • Saetööstuse jääke
  • Saepuru
  • Raieõigust
  • Kasvavat metsa
selmet card images hakke ost 01

Võsapuit ja raiejäätmed tuleb ladustada tee äärde nii, et kõrvuti mahuksid seisma kaks autot (puiduhakkur ja veokauto). Puit ei tohi sisaldada lisandeid (muld ja kivid).

Puiduhakke mahu määramine toimub puistematerjalina.

Väljatuleva puistematerjali ostame kokkuleppehinnaga, mis sõltub asukohast, puidu iseloomust ja töötlemistingimustest.

Kokkuleppel teostame ka raiejäätmete väljaveo teenust koos hilisema hakkimise teenusega.

Ostame kasvavat võsa (kraavide ja teede ääred, võsastunud põllu- ja heinamaad), kokkuveetud võsa, raiejäätmeid ja saetööstuse jääke. Ostame ka igasuguse niiskuse ja fraktsiooniga saepuru ning höövellaastu.
Saepuru kogumiseks oleme valmis paigaldama multilift konteinerid tagamaks seisakuteta tootmist.


Tarneaegades ja graafikutes oleme väga paindlikud ning vastutulelikud!


SELMET INVEST OÜ, Telefon: +372 5122361, E-post: info@selmet.ee