Hakkepuitu toodame hakkuriga Chippertruck JENZ HEM 820R. Tegemist on lõikurteradega hakkuriga, mille tootlikus on kuni 250 m3 tunnis.

Hakkepuitu valmistame peamiselt võsast ja metsamajandusjääkidest. Selle eeliseks on, et ei pea sortimentide valmistamisest ülejäävaid peeneid tüveosi ning latvu laasima. Oluline on lasta puidul välitingimustes kuivada minimaalselt kaks kuud enne kokkuvedu.
selmet card images hakkimisteenused

Raiejäätmete kokkuveo planeerimisel tuleb arvestada ka alusmetsa eelneva raiega. Vastasel korral haarab veotraktor okste kokkuveol alusmetsa puud juurte ning mullaga kaasa ja selliselt saastunud puit hakkepuiduks ei kõlba. Vältida tuleb ka raiejäätmetest ülesõitmist veotraktoriga. Võsapuit ja raiejäätmed tuleb ladustada tee äärde nii, et kõrvuti mahuksid seisma kaks autot (puiduhakkur ja autoveok).
SELMET INVEST OÜ, Telefon: +372 5122361, E-post: info@selmet.ee